Sigorta ve Tazminat Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Hukuk büromuz sağlık sigortası, hayat sigortası, trafik ve kasko sigortası, green kart sigortası, deprem, yangın, sel baskını, hırsızlık sigortası gibi her türlü sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların sulh ya da dava yoluyla çözümünde ve aşağıdaki konularda sizlere hukuki destek sunmaktadır.

  1. Sağlık sigortasının düzenlenmesi aşamasında ve sonrasında sigortanızın sağlık giderlerinizi karşılamaması durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda,
  2. Banka kredi sözleşmelerinin teminatı olarak ya da bağımsız olarak düzenlenen hayat sigortalarının uygulanması ve devreye konulmasına yönelik başvuruların yapılması ve buna dair çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
  3. Motorlu bir aracın karıştığı kazadan doğan maddi, manevi, bedensel ve cismani zararların tazmini için aracın sigortasına, ilgili kişi ve kurumlara yapılacak başvuru ve davaların açılması ile takibi konularında,
  4. Yabancı plakalı araçların Türkiye’de yaptığı kazalardan kaynaklı maddi, manevi zararların tazmini için Motorlu Taşıtlar Bürosuna yapılacak başvuru ve zararın tazmini konusunda,
  5. Sigortasız bir aracın sebep olduğu kazadan doğan bedensel ve destekten yoksun kalma tazminatının tahsili için Güvence Hesabına başvuru ve dava yoluna gitme konusunda ve siz değerli müvekkillerimizin tarafı olduğu her türlü sigorta sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların sulh yoluyla ya da dava yoluyla çözümünde tarafınıza hukuki destek sunmaktayız.