Av. Talat Tepe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1984 yılında tamamlamıştır. 1987 senesinde İstanbul Barosu Levhasına yazılarak Tepe Hukuk Bürosunu kurmuş ve mesleğe başlamıştır. 1994 Yılında Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfının Kurucu Başkanı olup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hukuk ihlalleriyle ilgili çeşitli davalar üstlenmiştir. Atilla Bisiklet Takımı ve Bisiklet Kültürünü Geliştirme Spor Kulübü Derneğinin kurucularından olup amatör olarak bisiklet sporuyla ilgilenmektedir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1984
Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Maden Hukuk, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku alanlarında davalara bakmakta ve ticari şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır.
Türkçe, İngilizce