34 YILLIK DENEYİM

Tepe Hukuk Bürosu 1987 Yılında İstanbul’da ortağımız Talat Tepe tarafından kurulmuştur. Ofisimiz bireylere ve şirketlere ulusal ve uluslararası alanda profesyonel hukuk desteği ve hizmeti veren deneyimli bir hukuk ofisidir.

Devamını oku

Çalışma Alanlarımız

Kişisel Verileri Koruma Hukuku
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Sürekli olarak değişen, dönüşen ve globalleşsen dünyamızda kişiye ait her türlü bilginin önemi daha da artmakta ve kişilere ait verilerin korunması iç...
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asırda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye...
İdare, Vergi ve Kamu Hukuku
İdare, Vergi ve Kamu Hukuku Bireylerin ve kurumların, idarenin hukuka aykırı işlem ve eyleminden doğan zararlarının tazmini için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmas...
Sigorta ve Tazminat Hukuku
Sigorta ve Tazminat Hukuku Sağlık sigortası, hayat sigortası, trafik ve kasko sigortası, green kart sigortası, deprem, yangın, sel baskını, hırsızlık sigortası gibi her türlü si...
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku Kişi ve kurumların her türlü ticari ve hukuki ilişkisinden doğan alacaklarının tahsilini sulhen sağlayabileceği gibi cebri icra yoluyla ilamlı icra ta...
Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku
Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Ticaret Kanunu çerçevesinde gelişen, dönüşen dünya konjektöründe şirketlerin ihtiyacına göre önemli malvarlığı devirleri ve ticari işletmenin devir ve...

Ekibimiz

Faydalı Linkler

İletişim